Advertisement meaning in Marathi । ऍडव्हर्टाइजमेन्ट म्हणजे काय?

Advertisement meaning in Marathi । ऍडव्हर्टाइजमेन्ट म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of Advertisement? where we can use the word Advertisement? also is there any more word that is related to the Advertisement. So let’s see full information about Advertisement meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Advertisement meaning in Marathi

  • Advertisement: जाहिरात, प्रसिद्धीकरण
    (एखाद्या नवीन गोष्टीची सुरवात करताना त्या गोष्टीची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी किंवा कोणी हरवले असेल त्याचा ओळखीसाठी किंवा दैनंदिन जीवनातल्या देशातल्या घडामोडी लोकांपर्यत पोहचविण्यासाठी Advertisement वापरतात.)

Similar Word For Advertisement: publicity

Advertisement ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  • Lots of advertisements come in a day.

Congratulations meaning in Marathi | कॉंग्र्याचुलेशन्स म्हणजे काय?

Mind meaning in Marathi | माईंड म्हणजे काय?

Century meaning in Marathi | सेंच्युरी म्हणजे काय?

Suddenly meaning in Marathi | सडन्ली म्हणजे काय?

Exfoliate meaning in Marathi | एक्सफोलिएट म्हणजे काय?

Verbiage meaning in Marathi | व्हर्बिएज म्हणजे काय?

Fascination meaning in Marathi | फॅसिनेशन म्हणजे काय?

Wonder meaning in Marathi | वंडर म्हणजे काय?

Leave a Comment