Ailment meaning in marathi | एलेमेंट म्हणजे काय?

Ailment meaning in Marathi

Today we are discussing ” Ailment meaning in Marathi “. if you are a searcher of this word & want to know disorder meaning in the Marathi language then you are landed on the right website.

जय महाराष्ट्र, आज आपण बघणार आहोत एलेमेंट (Ailment) म्हणजे काय?. जर आपण डिसऑर्डर (disorder) चा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

Ailment म्हणजे नक्की काय? याचा अर्थ काय?

Ailment म्हणजे सतत आजार, शारीरिक विकार किंवा रोग; तक्रार करण्याचे कारण थोडक्यात एखादा जडलेला आजार. सतत शरीराने दुखलेला. इंग्रजी भाषेतच ह्याच्या समानार्थी शब्द आहे ज्याला आपण डिसीज (disease) किंवा डिसऑर्डर (disorder) म्हणून ओळखतो. मग ह्यामध्ये ताप , नेहमीची सर्दी (fever, common cold) ह्यासोबतच्या आजारपणाच्या इतर गोष्टीदेखील येतात.

Ailment meaning in Marathi

  • Ailment: जडलेला आजार
  • Disease: आजार, दुखणे
  • Disorder: शारीरिक विकार किंवा रोग