ब्रेकिंग म्हणजे काय । Breaking Meaning in Marathi

ब्रेकिंग म्हणजे काय । Breaking Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of breaking then you are reading the right article because I am going to tell you all about the breaking (ब्रैकिंग).

मराठी मातृभाषेत ब्रेकिंग / ब्रैकिंग या शब्दाचे अनेक अर्थ निघतात पण नेमका कोणता अर्थ कोणत्या परिस्थिती कसा घ्यावा याची मुबलक माहिती इंटरनेट वर नसल्याने मी खालील लेखात ब्रैकिंग या शब्दाचा अर्थ शिवाय ब्रेकिंग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग दिला आहे. खाली दिलेल्या लेखाच्या मदतीने तुम्हाला फशी शब्द जाणून घ्यायला मदत होईल.

ब्रेकिंग / ब्रैकिंग म्हणजे काय । breaking Meaning in Marathi

“ब्रेकिंग / ब्रैकिंग म्हणजे तुटणे, झटका, धक्का किंवा ताण यांमुळे होणारे तुकडे वेगळे..”

Definition of breaking: Fragments caused by shock or stress.

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

breaking sentences:

  1. Here is breaking sensational news.
    ही आहे ब्रेकिंग सनसनाटी बातमी.
  2. He heard something breaking.
    त्याला काहीतरी तोडल्याचा आवाज आला.