Curfew meaning in Marathi | कर्फ्यु म्हणजे काय?

Curfew meaning in Marathi | कर्फ्यु म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of the Curfew? where we can use the word Curfew? also is there any more word that is related to the Curfew. So let’s see full information about Curfew meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Curfew meaning in Marathi

  • Curfew: संचारबंदी, घंटानाद
    (Curfew हि एक अशी वेळ आहे ज्यामध्ये प्रत्येकाने विशिष्ट वेळी विशेषत: युद्ध किंवा राजकीय समस्येच्या दरम्यान जास्तकरुन रात्रीच्या वेळी घरातच राहायचे असते. त्यावेळेस सर्व दुकाने, बऱ्याच सोयीसुविधा ह्या बंद असतात. अशा वेळी कोणालाही घरच्या बाहेर पडण्याची परवानगी नसते.)

Similar Word For Curfew: restriction

restriction Meaning In Marathi: निर्बंध, मर्यादा

Curfew ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  • Due to the corona, curfew has been imposed in many places.

Tempting meaning in Marathi | टेम्पटिंग म्हणजे काय?

Amendment meaning in Marathi | अमेन्ड्मन्ट म्हणजे काय?

Ethics meaning in Marathi | एथिक्स म्हणजे काय?

Decision meaning in Marathi | डिसिजन म्हणजे काय?

Obey meaning in Marathi | ओबे म्हणजे काय?

Passion meaning in Marathi | पैशन म्हणजे काय?

Wise meaning in Marathi | वाइज़ म्हणजे काय?

Doubt meaning in Marathi | डाउट म्हणजे काय?

Forever meaning in Marathi | फॉरेवर म्हणजे काय?

Slum meaning in Marathi | स्लम म्हणजे काय?

Unworried meaning in Marathi | अन्वरीड म्हणजे काय?

Slump meaning in Marathi | स्लम्प म्हणजे काय?

Worried meaning in Marathi | वरीड म्हणजे काय?

Gynecologist meaning in Marathi | गायन्याकॉलोजिस्ट म्हणजे काय?

Entitled meaning in Marathi | एन्टाइटल्ड म्हणजे काय?

Acting meaning in Marathi | ऐक्टिंग म्हणजे काय?

Agony meaning in Marathi | ऐगनी म्हणजे काय?

Transaction meaning in Marathi | ट्रैन्ज़ैक्शन म्हणजे काय?

Sick meaning in Marathi | सिक म्हणजे काय?

Crowd meaning in Marathi |  क्राउड म्हणजे काय?

Meteorological meaning in Marathi | मीटीअरालॉजिकल म्हणजे काय?

Quotation meaning in Marathi | क्वोटेशन म्हणजे काय?

Leave a Comment