ex gratia meaning in marathi | एक्स ग्रेशिया म्हणजे काय?

ex gratia meaning in Marathi

Today we are discussing ” ex gratia meaning in Marathi “. if you are a searcher of this word & want to know ex gratias meaning in the Marathi language then you are landed on the right website.

जय महाराष्ट्र, आज आपण बघणार आहोत एक्स ग्रेशिया (ex gratia) म्हणजे काय? जर आपण ex gratias चा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

ex gratia म्हणजे नक्की काय? याचा अर्थ काय?

ex gratia एक्स ग्रेशिया म्हणजे थोडक्यात कायदेशीर अधिकाराने सक्ती केली जात नाही. ज्यात कोणत्याही गोष्ठीत कुठलीच सक्ती केली जात नाही.

ex gratia meaning in Marathi

  • ex gratia: सानुग्रह दिलेली

Leave a Comment