एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of Exam then you are reading the right article because I am going to tell you all about the Exam (एग्झाम).

मराठी मातृभाषेत एग्झाम या शब्दाचे अनेक अर्थ निघतात पण नेमका कोणता अर्थ कोणत्या परिस्थिती कसा घ्यावा याची मुबलक माहिती इंटरनेट वर नसल्याने मी खालील लेखात एग्झाम या शब्दाचा अर्थ शिवाय एग्झाम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग दिला आहे. खाली दिलेल्या लेखाच्या मदतीने तुम्हाला फशी शब्द जाणून घ्यायला मदत होईल.

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

“एग्झाम म्हणजे परीक्षा, कसोटी, कौशल्ये किंवा ज्ञानाचे मूल्यमापन करणारे प्रश्न किंवा व्यायामाचा संच. .”

Definition of Exam: A set of questions or exercises that assess skills or knowledge.

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

Exam Example Sentences:

  1. Pratiksha prepared for her biology exam.
    प्रतीक्षाने तिच्या जीवशास्त्र परीक्षेची तयारी केली.
  2. He passed her SSC exam.
    त्याने दहावीची परीक्षा पास केली.