excess meaning in marathi | एक्सेस म्हणजे काय?

Excess meaning in Marathi

Today we are discussing “excess meaning in Marathi “. if you are a searcher of this word & want to know excesss meaning in the Marathi language then you are landed on the right website.

जय महाराष्ट्र, आज आपण बघणार आहोत एक्सेस (excess) म्हणजे काय? जर आपण excesss चा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

Excess म्हणजे नक्की काय? एक्सेस याचा अर्थ काय?

excess एक्सेस म्हणजे अतिरेक, एका संख्येपेक्षा दुस-या संख्येपेक्षा अधिक. Excess हा शब्द मराठीत तेव्हा वापरतात जेव्हा एखाद्या गोष्टींचा कहर करणे. गरजेपेक्षा जास्त करणे.जास्त भोग किंवा अमर्यादपणा.

excess meaning in Marathi

  • excess: प्रमाणाबाहेर
  • Excess : अतिरेक
  • excess : बेसुमार