filthy meaning in marathi | फिल्थी म्हणजे काय?

filthy meaning in Marathi

Today we are discussing ” filthy meaning in Marathi “. if you are a searcher of this word & want to know filthys meaning in the Marathi language then you are landed on the right website.

जय महाराष्ट्र, आज आपण बघणार आहोत फिल्थी (filthy) म्हणजे काय? जर आपण filthiest चा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

filthy म्हणजे नक्की काय? याचा अर्थ काय?

filthy (फिल्थी) म्हणजे घृणास्पद गलिच्छ; आक्षेपार्ह प्रकरणाने भरलेले.

filthy meaning in Marathi

  • filthy: अश्लील, ओंगळ
  • filthiest: घाणेरडा, गलिच्छ