फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of fussy then you are reading the right article because I am going to tell you all about fussy (फसी ).

मराठी मातृभाषेत फसी या शब्दाचे अनेक अर्थ निघतात पण नेमका कोणता अर्थ कोणत्या परिस्थिती कसा घ्यावा याची मुबलक माहिती इंटरनेट वर नसल्याने मी खालील लेखात फसी या शब्दाचा अर्थ शिवाय फसी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग दिला आहे. खाली दिलेल्या लेखाच्या मदतीने तुम्हाला फशी शब्द जाणून घ्यायला मदत होईल.

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

“फसी म्हणजे शांत, विशेष, अति विशिष्ट, दुराग्रही, भेदभाव करणारा, निवडक, सौम्य, वक्तशीर.”

Definition of Fussy: Terrible about one’s needs or wants; Hard to please.

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

Fussy Example Sentences:

  1. She is very fussy about her food.
    ती तिच्या खाण्याबद्दल खूप गोंधळलेली आहे.
  2. Baba is very fussy about his clothes.
    बाबा त्यांच्या कपड्याबाबतीत खूपच निवडक आहेत.