Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Here we are discussing what is meaning of Gan Gan Ganat Bote? where we can use the word Gan Gan Ganat Bote? also is there any more word which is related to the Gan Gan Ganat Bote. So let’s see full information about Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

जय महाराष्ट्र, आज येथे आपण गण गण गणात बोते‌ शब्दाबद्दल चर्चा करणार आहोत की गण गण गणात बोते चा अर्थ काय आहे ? आपण हा गण गण गणात बोते शब्द कुठे वापरु शकतो? तर गण गण गणात बोतेचा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi

ब्रेकिंग म्हणजे काय । Breaking Meaning in Marathi

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in Marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

Gan Gan Ganat Bote म्हणजे नक्की काय? गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Gan Gan Ganat Bote म्हणजे शेगावचे संत गजानन महाराज सतत गण गण गणात बोते ह्या मंत्राचा उल्लेख करायचे. एका शिष्याने त्यांना त्याचा अर्थ विचारला त्यावर महाराज म्हणाले, पहिला गण म्हणजे जीव थोडक्यात जीवात्मा, दुसरा ‘गण’ शब्द म्हणजे शिव थोडक्यात शिवात्मा, तिसरा शब्द ‘गणात’ म्हणजे ‘हृदयात’ आणि चौथा म्हणजेच शेवटचा शब्द ‘बोते’ म्हणजे पहा, बघा. आता सगळे एकत्रित करून अर्थ म्हणजे हे जीवा, स्वतःच्या हृदयात शिवाला, देवाला-परमेश्वराला बघ.

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi

  • Gan Gan Ganat Bote: हे जीवा, स्वतःच्या हृदयात शिवाला, देवाला-परमेश्वराला बघ.

1 thought on “Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?”

Comments are closed.