Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Here we are discussing what is meaning of Gan Gan Ganat Bote? where we can use the word Gan Gan Ganat Bote? also is there any more word which is related to the Gan Gan Ganat Bote. So let’s see full information about Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

जय महाराष्ट्र, आज येथे आपण गण गण गणात बोते‌ शब्दाबद्दल चर्चा करणार आहोत की गण गण गणात बोते चा अर्थ काय आहे ? आपण हा गण गण गणात बोते शब्द कुठे वापरु शकतो? तर गण गण गणात बोतेचा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

Marvelous meaning in Marathi | मारवेलेस म्हणजे काय?

Navigator Meaning In Marathi | नेव्हिगेटर म्हणजे काय ?

filthy meaning in Marathi | फिल्थी म्हणजे काय?

vibe म्हणजे काय? व्हाइब याचा अर्थ काय?

excess meaning in Marathi | एक्सेस म्हणजे काय?

Gan Gan Ganat Bote म्हणजे नक्की काय? गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?

Gan Gan Ganat Bote म्हणजे शेगावचे संत गजानन महाराज सतत गण गण गणात बोते ह्या मंत्राचा उल्लेख करायचे. एका शिष्याने त्यांना त्याचा अर्थ विचारला त्यावर महाराज म्हणाले, पहिला गण म्हणजे जीव थोडक्यात जीवात्मा, दुसरा ‘गण’ शब्द म्हणजे शिव थोडक्यात शिवात्मा, तिसरा शब्द ‘गणात’ म्हणजे ‘हृदयात’ आणि चौथा म्हणजेच शेवटचा शब्द ‘बोते’ म्हणजे पहा, बघा. आता सगळे एकत्रित करून अर्थ म्हणजे हे जीवा, स्वतःच्या हृदयात शिवाला, देवाला-परमेश्वराला बघ.

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi

  • Gan Gan Ganat Bote: हे जीवा, स्वतःच्या हृदयात शिवाला, देवाला-परमेश्वराला बघ.

Leave a Comment