Hallmark meaning in Marathi | हॉलमार्क म्हणजे काय?

Hallmark meaning in Marathi | हॉलमार्क म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of Hallmark? where we can use the word Hallmark? also is there any more word that is related to the Hallmark. So let’s see full information about Hallmark meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Hallmark meaning in Marathi

  • Hallmark: शुद्ध असल्याचा छाप, शुद्ध असल्याचा शिक्का, उत्कृष्टपणाचे लक्षण असा छाप मारणे.
    मौल्यवान धातूच्या (उदाहरणार्थ सोने, चांदी) वस्तूवर त्या धातूचा कस, ती वस्तू केव्हा आणि कोठे करण्यात आली ही माहिती देणारी केलेली खूण; शिक्का

Similar Words For Hallmark: the mark of excellence

the mark of excellence Meaning in Marathi: उत्कृष्टतेचे चिन्ह

Tension meaning in Marathi | टेन्शन म्हणजे काय?

Lying meaning in Marathi | लाइइंग म्हणजे काय?

Pretty meaning in Marathi | प्रिटी म्हणजे काय?

Previous meaning in Marathi | प्रीवीअस म्हणजे काय?

Arrived meaning in Marathi | अराइव्ड म्हणजे काय?

Guardian meaning in Marathi | गार्डीअन म्हणजे काय?

Hormones meaning in Marathi | हॉर्मोन्स म्हणजे काय?

Heart stroke meaning in Marathi | हर्ट स्ट्रोक म्हणजे काय?

Swim meaning in Marathi | स्विम म्हणजे काय?

Lemonade meaning in Marathi | लेमनेड म्हणजे काय?

Dizziness meaning in Marathi | डिज़ीनेस म्हणजे काय?

Heat meaning in Marathi | हीट म्हणजे काय?

Lunch meaning in Marathi | लन्च म्हणजे काय?

Discipline meaning in Marathi | डिसिप्लिन म्हणजे काय?

Venue meaning in Marathi | वेन्यू म्हणजे काय?

Pleaded meaning in Marathi | प्लेडेड म्हणजे काय?

Live meaning in Marathi | लाइव म्हणजे काय?

Curfew meaning in Marathi | कर्फ्यु म्हणजे काय?

Tempting meaning in Marathi | टेम्पटिंग म्हणजे काय?

Amendment meaning in Marathi | अमेन्ड्मन्ट म्हणजे काय?

Ethics meaning in Marathi | एथिक्स म्हणजे काय?

Decision meaning in Marathi | डिसिजन म्हणजे काय?

Obey meaning in Marathi | ओबे म्हणजे काय?