In Meaning in Marathi | मध्ये म्हणजे काय?

इन म्हणजे काय । In Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of an In then you are reading the right article because I am going to tell you all about the In (इन).

बऱ्याच प्रेक्षकांना इन आणि ऑन या शशब्दाच्या अर्थमद्ये गफलत होते इन नक्की कधी वापरायचा सोबत In या शब्दाचा अर्थ मराठी मातृभाषेत खालील लेखातून मंडळाचा प्रयन्त केला आहे, In या शब्दाचा अर्थ काढून त्याची मांडणी करून अर्थपूर्ण वाक्य पूर्ण करण्याबाबत खाली माहिती दिली आहे.

इन म्हणजे काय । In Meaning in Marathi

“इन म्हणजे मध्ये, अमुकांपैकी.”

Definition of an In: to or toward the inside of.

oxymoron Meaning in Marathi | ऑक्सिमोरॉन म्हणजे काय?

introvert Meaning in Marathi | इन्‌ट्रव़ट्‌ म्हणजे काय?

स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi

ब्रेकिंग म्हणजे काय । Breaking Meaning in Marathi

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in Marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

In sentences:

  1. The rat was trapped in the net.
    उंदीर जाळीमद्ये अडकला होता.
  2. Milk is kept in the fridge.
    दूध फ्रिज मध्ये ठेवले जाते.