inflation meaning in marathi – इन्फ्लेशन म्हणजे काय?

inflation meaning in Marathi | इन्फ्लेशन म्हणजे काय?

येथे आपण चर्चा करत आहोत की महागाई म्हणजे काय? आपण महागाई हा शब्द कुठे वापरू शकतो? तसेच आणखी काही शब्द आहे जो महागाईशी संबंधित आहे. चला तर मग मराठीत inflation च्या अर्थाची संपूर्ण माहिती पाहू. तसेच मराठीतील अर्थ अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या पेजला भेट द्या.

inflation meaning in Marathi

  • inflation: चलनवाढ, महागाई.
  • Similar Word For inflation: the act of filling something with air.

inflation ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  1. Inflation is on the rise.
    सध्या चलनवाढीचा जमाना चालू आहे.

What meaning in Marathi । व्हॉट म्हणजे काय?

Bother meaning in Marathi | बॉदर म्हणजे काय?

Monolith meaning in Marathi । मोनोलिथ म्हणजे काय?

Upvas meaning in Marathi | उपवास म्हणजे काय?

Nurture meaning in Marathi | नरचर म्हणजे काय?

Virtual meaning in Marathi | व्हरच्युअल म्हणजे काय?

Concern meaning in Marathi । कन्सर्न म्हणजे काय?

Marvelous meaning in Marathi | मारवेलेस म्हणजे काय?

Navigator Meaning In Marathi | नेव्हिगेटर म्हणजे काय?

Gold digger meaning in Marathi | गोल्ड डिग्गेर म्हणजे काय?

Haze meaning in Marathi | Haze weather म्हणजे काय?

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?