international meaning in Marathi | इन्टर्नैशनल म्हणजे काय? international in Marathi मराठी

international meaning in Marathi |  इन्टर्नैशनल / इनर्नैशनल म्हणजे काय?

येथे आपण चर्चा करत आहोत की इन्टर्नैशनल म्हणजे काय? इन्टर्नैशनल ( इन्टर्नैशनल / इनर्नैशनल) हा शब्द कुठे वापरता येईल? इन्टर्नैशनलांशी संबंधित आणखी काही शब्द आहे. चला तर मग मराठीत international च्या अर्थाविषयी संपूर्ण माहिती पाहू. तसेच मराठीतील अर्थ अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या पेजला भेट द्या.

international ह्या शब्दाशी बरेच मिळते जुळते शब्द आहे जसे international त्यामुळे मराठी मातृभाषेत ह्या शब्दाचा नक्की अर्थ तरी काय अशी शंका बऱ्याच जणांच्या मनात येते. आणि ह्या शंकेला पूर्णविराम देण्यासाठी मी खालील लेख लिहिला असून तुमच्या शब्दभांडारात international ह्या शब्दाची भर पडून मदत होईल.

international meaning in Marathi

  • international: आंतरराष्ट्रीय,या स्पर्धात भाग घेणारा स्पर्धक,दोन राष्ट्रीय संघांतील स्पर्धा

Similar Words For international: from or between other countries,external, outside

international ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  1. This dispute is of international standard.
    हा वाद आंतराष्ट्रीय दर्जाचा आहे.
  2. Neha will now play on an international platform.
    नेहा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणार आहे.

Occupation meaning in Marathi |ऑक्युपेशन म्हणजे काय?

Rapid meaning in Marathi | रॅपिड म्हणजे काय?

Search meaning in Marathi | सर्च म्हणजे काय?

Pardon meaning in Marathi | पॅरडॉन म्हणजे काय?

Essential meaning in Marathi | इसेन्शिअल म्हणजे काय?

Kind meaning in Marathi | काइंड म्हणजे काय?

Immediately meaning in Marathi | इमीडीइट्ली म्हणजे काय?

Fair meaning in Marathi | फेर म्हणजे काय?

Nausea meaning in Marathi | नॉशिया म्हणजे काय?

Groom meaning in Marathi | ग्रूम म्हणजे काय?

Manure meaning in Marathi | मनुर म्हणजे काय?

Daughter meaning in Marathi | डॉटर म्हणजे काय?

Fool meaning in Marathi | फूल म्हणजे काय?

Hallmark meaning in Marathi | हॉलमार्क म्हणजे काय?

Tension meaning in Marathi | टेन्शन म्हणजे काय?

Lying meaning in Marathi | लाइइंग म्हणजे काय?

Pretty meaning in Marathi | प्रिटी म्हणजे काय?

Previous meaning in Marathi | प्रीवीअस म्हणजे काय?

Arrived meaning in Marathi | अराइव्ड म्हणजे काय?

Guardian meaning in Marathi | गार्डीअन म्हणजे काय?

Hormones meaning in Marathi | हॉर्मोन्स म्हणजे काय?

Heart stroke meaning in Marathi | हर्ट स्ट्रोक म्हणजे काय?

Swim meaning in Marathi | स्विम म्हणजे काय?

Lemonade meaning in Marathi | लेमनेड म्हणजे काय?

Dizziness meaning in Marathi | डिज़ीनेस म्हणजे काय?

Heat meaning in Marathi | हीट म्हणजे काय?

Lunch meaning in Marathi | लन्च म्हणजे काय?

Discipline meaning in Marathi | डिसिप्लिन म्हणजे काय?

Venue meaning in Marathi | वेन्यू म्हणजे काय?

Pleaded meaning in Marathi | प्लेडेड म्हणजे काय?

Live meaning in Marathi | लाइव म्हणजे काय?

Curfew meaning in Marathi | कर्फ्यु म्हणजे काय?

Tempting meaning in Marathi | टेम्पटिंग म्हणजे काय?

Amendment meaning in Marathi | अमेन्ड्मन्ट म्हणजे काय?

Ethics meaning in Marathi | एथिक्स म्हणजे काय?

Decision meaning in Marathi | डिसिजन म्हणजे काय?

Obey meaning in Marathi | ओबे म्हणजे काय?