खालील अक्षरात काही लेखक किंवा कवींची नावे दडलेली आहेत, ती ओळखा.

खालील अक्षरात काही सुप्रसिद्ध मराठी लेखक किंवा कवींची नावे दडलेली आहेत, ती ओळखा.

1 वी य त ळ वं ज द
2 आ ह ना य टे री ण प रा
3 के अ द श प्र द त्रे ल्हा
4 बा नी रो र स ब जि
5 ट सं प त बा व
6 भा र्गा त ग दु व
7 भें ष सु डे भा
8 म ल्ली ती प रु ��ि मा त
9 ई ण त दे जि सा र
10 पां ल दे डे पु श
11 रे अ णा ढे रू
12 वा ए श कुं र ज म ल हे
13 गि र ळ गं ड ध गा गा
14 क णे री म ग ग रा ड श
15 बो ग गो मं ले ड ला
16 ध ख र गो द्या ले वि
17 चिं ण ना शी वि ता जो य म क
18 द बा म बा क
19 रू त्त सं पु ळे षो व का त म
20 णे त का अ र नं क
21 क ष णे री क शि र
22 का ट त र सं ने व क
23 क गे धू र्णि मं श म क
24 ती र्वे रा इ क व
25 की जा री र गि​

मराठी व्हाट्सएप क्विज उत्तर (Answers) –

 • 1.जयवंत दळवी
 • 2.हरी नारायण आपटे
 • 3.प्रल्हाद केशव अत्रे
 • 4.सरोजिनी बाबर
 • 5.वसंत बापट
 • 6.दुर्गा भगवत
 • 7.सुभाष भेंडे
 • 8.मारुती चितमपल्ली
 • 9.रणजीत देसाई
 • 10.पु. ल. देशपांडे
 • 11.अरुण ढेरे
 • 12.महेश एलकुंजवार
 • 13.गंगाधर गाडगीळ
 • 14.राम गणेश गडकरी
 • 15.मंगला गोडबोले
 • 16.विद्याधर गोखले
 • 17.चिंतामण विनायक जोशी
 • 18.बाबा कदम
 • 19.वसंत पुरुषोत्तम काळे
 • 20.अनंत कानेकर
 • 21.शिरीष काणेकर
 • 22.वसंत कानेटकर
 • 23.मधुमंगेश कर्णिक
 • 24. इरावाती कर्वे
 • 25.गिरिजा किर

आपणास इतर लेखकांची व कवींची माहिती असेल असेल तर कमेंट करा.

3 thoughts on “खालील अक्षरात काही लेखक किंवा कवींची नावे दडलेली आहेत, ती ओळखा.”

 1. *बघुया आपले वाचन किती आहे!!!*

  खालील अक्षरात काही सुप्रसिद्ध मराठी लेखक किंवा कवींची नावे दडलेली आहेत

  1 वी य त ळ वं ज द
  जयवंत दळवी

  2 आ ह ना य टे री ण प रा

  3 के अ द श प्र द त्रे ल्हा
  प्रल्हाद केशव अत्रे

  4 बा नी रो र स ब जि
  सरोजिनी बाबर

  5 ट सं प त बा व
  वसंत बापट

  6 भा र्गा त ग दू व
  दुर्गा भागवत

  7 भें ष सु डे भा
  सुभाष भेंडे

  8 म ल्ली ती प रु चि मा त
  मारुती चितमपल्ली

  9 ई ण त दे जि सा र
  रणजित देसाई

  10 पां ल दे डे पु श
  पु ल देशपांडे

  11 रे अ णा ढे रू
  अरुणा ढेरे

  12 वा ए श कुं र ज म ल हे
  महेश एलकुंचवार

  13 गि र ळ गं ड ध गा गा
  गंगाधर गाडगीळ

  14 क णे री म ग ग रा ड श
  राम गणेश गडकरी

  15 बो ग गो मं ले ड ला
  मंगला गोडबोले

  16 ध ख र गो द्या ले वि
  विद्याधर गोखले

  17 चिं ण ना शी वि ता जो य म क
  चिंतामण विनायक जोशी

  18 द बा म बा क
  बाबा कदम

  19 रू त्त सं पु ळे षो व का त म
  वसंत पुरुषोत्तम काळे

  20 णे त का अ र नं क
  अनंत काणेकर

  21 क ष णे री क शि र
  शिरीष कणेकर

  22 का ट त र सं ने व क
  वसंत कानेटकर

  23 क गे धू र्णि मं श म क
  मधू मंगेश कर्णिक

  24 ती र्वे रा इ क व
  इरावती कर्वे

  25 की जा री र गि
  गिरीजा कीर

 2. 1 वी य त ळ वं ज द=जयवंत दळवी.

  2 आ ह ना य टे री ण प रा= नारायण आपटे.

  3 के अ द श प्र द त्रे ल्हा= प्रल्हाद केशव अत्रे.

  4 बा नी रो र स ब जि= सरोजिनी बाबर.

  5 ट सं प त बा व= वसंत बापट.

  6 भा र्गा त ग दू व= दुर्गा भागवत.

  7 भें ष सु डे भा=शुभा भेंडे.

  8 म ल्ली ती प रु चि मा त= मारुती चितमपल्ली.

  9 ई ण त दे जि सा र= रणजीत देसाई.

  10 पां ल दे डे पु श= पु ल देशपांडे.

  11 रे अ णा ढे रू= अरुणा ढेरे.

  12 वा ए श कुं र ज म ल हे= महेश एलकुंजवार.

  13 गि र ळ गं ड ध गा गा= गंगाधर गाडगीळ.

  14 क णे री म ग ग रा ड श= राम गणेश गडकरी.

  15 बो ग गो मं ले ड ला=मंगला बोडबोले

  16 ध ख र गो द्या ले वि = विद्याधर गोखले.

  17 चिं ण ना शी वि ता जो य म क=चिंतामणी विनायक जोशी.

  18 द बा म बा क = बाबा कदम.

  19 रू त्त सं पु ळे षो व का त म= पुरुषोत्तम वसंत काळे.

  20 णे त का अ र नं क= अनंत काणेकर.

  21 क ष णे री क शि र= शिरीष काणेकर.

  22 का ट त र सं ने व क = वसंत कानेटकर.

  23 क गे धू र्णि मं श म क= मधू मंगेश कर्णिक.

  24 ती र्वे रा इ क व=इरावती कर्वे.

  25 की जा री र गि= गिरीजा किर.

 3. खालील अक्षरात काही सुप्रसिद्ध मराठी लेखक किंवा कवींची नावे दडलेली आहेत

  1 जयवंत दळवी
  2 हरी नारायण आपटे
  3 प्रल्हाद केशव अत्रे
  4 सरोजिनी बाबर
  5 वसंत बापट
  6 दुर्गा भागवत
  7 सुषमा भेंडे
  8 मारुती चितमपल्ली
  9 रणजित देसाई
  10 पु ल देशपांडे
  11 अरुणा ढेरे
  12
  13 गंगाधर गाडगीळ
  14 राम गणेश गडकरी
  15 मंगला गोडबोले
  16 विध्याधर गोखले
  17 चिंतामण विनायक जोशी
  18 बाबा कदम
  19 वसंत पुरुषोत्तम काळे
  20 अनंत कानेकर
  21 शिरीष कानेकर
  22 वसंत कानेटकर
  23 मधुमंगेश कर्णिक
  24 इरावती कर्वे
  25 गिरिजा किर

  👆👆👆😄😄👍👍

Leave a Comment