oxymoron Meaning in Marathi | ऑक्सिमोरॉन म्हणजे काय?

ऑक्सिमोरॉन म्हणजे काय । oxymoron Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of an oxymoron then you are reading the right article because I am going to tell you all about the oxymoron (ऑक्सिमोरॉन).

ऑक्सिमोरॉन या शब्दाचा अर्थ मराठी मातृभाषेत खालील लेखातून मंडळाचा प्रयन्त केला आहे, oxymoron या शब्दाचा अर्थ काढून त्याची मांडणी करून अर्थपूर्ण वाक्य पूर्ण करण्याबाबत खाली माहिती दिली आहे.

ऑक्सिमोरॉन म्हणजे काय । oxymoron Meaning in Marathi

“ऑक्सिमोरॉन म्हणजे हुशारी, विरोधाभास, वैराग्य , गोष्टी एकमेकांशी जुळत नाहीत, विरोधाभास, परस्पर विरोधी शब्द जोडणे.”

Definition of an oxymoron: Consolidation of conflicting terms.

स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi

ब्रेकिंग म्हणजे काय । Breaking Meaning in Marathi

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in Marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

oxymoron sentences:

  1. this is an oxymoron, there’s nothing free about the lecture today.
    हा एक ऑक्सिमोरॉन आहे, आजच्या व्याख्यानाबद्दल काहीही विनामूल्य नाही.
  2.  the very concept of false knowledge is an oxymoron.
    खोट्या ज्ञानाची संकल्पना ऑक्सिमोरॉन आहे.