स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi

स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi – If You are searching Meaning of Streak then you are reading the right article because I am going to tell you all about the Streak (स्‍ट्रीक्‌).

मराठी मातृभाषेत स्‍ट्रीक्‌ या शब्दाचा अर्थ खालील लेखातून मंडळाचा प्रयन्त केला आहे, स्ट्रीक या शब्दाचा अर्थ काढून त्याची मांडणी करून अर्थपूर्ण वाक्य पूर्ण करण्याबाबत खाली माहिती दिली आहे.

स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे काय । Streak Meaning in Marathi

“स्‍ट्रीक्‌ म्हणजे पातळ रेष या निशान,लकीर, छटा, खूण, धारी,अंश ,झाक, छटा .”

Definition of Streak: a thin line or mark.

एग्झाम म्हणजे काय । Exam Meaning in Marathi

फसी म्हणजे काय । fussy Meaning in Marathi

Rebel – Meaning in Marathi -रिबेल म्हणजे काय? Indian Dictionary

Wish meaning in Marathi -विश म्हणजे काय? Indian Dictionary

Twitch meaning in marathi – ट्विच म्हणजे काय?

Boyhood meaning in Marathi | बॉयहुड म्हणजे काय?

चाकरमानी म्हणजे काय । Chakarmani Meaning in Marathi

Streak sentences:

  1. She has a stubborn streak.
    तिची जिद्दी लकीर आहे.
  2. She got this streak after the accident.
    तिची हि निशाणी तिला अपघातांनंतर मिळाली आहे.