Vibes meaning in marathi | व्हाईब्स म्हणजे काय?

Vibes meaning in Marathi

Today we are discussing ” Vibes meaning in Marathi “. if you are a searcher of this word & want to know vibe meaning in Marathi language then you are landed on the right website.

जय महाराष्ट्र, आज आपण बघणार आहोत Vibes म्हणजे काय?. जर आपण वाइब्स चा अर्थ मराठी भाषेत जाणून घेऊ इच्छित असाल तर पुढील पोस्ट संपूर्ण वाचा.

Vibes म्हणजे नक्की काय? याचा अर्थ काय?

व्हाईब्स हा एक भावनिक सिग्नल आहे ज्यात एखादी व्यक्ती आसपासची व्यक्तींना त्यांच्या शरीराची भाषा आणि सामाजिक संवादाद्वारे सांगते. आनंदी व्यक्ती म्हणजे हसतमुख आणि आजूबाजूच्या लोकांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो हे चांगल्या स्पंदांचे उदाहरण आहे.

Civics meaning in Marathi I सिविक्स म्हणजे काय?

Positive Vibes: सकारात्मक सिग्नल (सांकेतिक खूण, भावनिक लहरी)

Negative Vibes: नकारात्मक सिग्नल

Vibe meaning in Marathi

  • भावनिक संवेदना
  • (एक पट्ट्यांचे) वाद्य,
  • व्हाइब्रफोन चे संक्षेप