You meaning in Marathi यू म्हणजे काय? सोपा अर्थ मराठीत

You meaning in Marathi | यू म्हणजे काय? Indian Dictionary

येथे आपण चर्चा करत आहोत की तु, तुम्ही म्हणजे काय? आपण तु, तुम्ही हा शब्द कुठे वापरू शकतो? तसेच आणखी काही शब्द आहे जो तु, तुम्हीशी संबंधित आहे. चला तर मग मराठीत ह्या शब्दाच्या अर्थाची संपूर्ण माहिती पाहू. तसेच मराठीतील अर्थ अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या पेजला भेट द्या.

international ह्या शब्दाशी बरेच मिळते जुळते शब्द आहे जसे international त्यामुळे मराठी मातृभाषेत ह्या शब्दाचा नक्की अर्थ तरी काय अशी शंका बऱ्याच जणांच्या मनात येते. आणि ह्या शंकेला पूर्णविराम देण्यासाठी मी खालील लेख लिहिला असून तुमच्या शब्दभांडारात international ह्या शब्दाची भर पडून मदत होईल.

You meaning in Marathi

  •  तु, तुम्ही, तुम्ही सगळे, आपण, आपण सर्व, कोणीही.

You ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  1. You are welcome.
    तुमचे स्वागत आहे.
  2. You are a boy.
    तू मुलगा आहेस.

What meaning in Marathi । व्हॉट म्हणजे काय?

Bother meaning in Marathi | बॉदर म्हणजे काय?

Monolith meaning in Marathi । मोनोलिथ म्हणजे काय?

Upvas meaning in Marathi | उपवास म्हणजे काय?

Nurture meaning in Marathi | नरचर म्हणजे काय?

Virtual meaning in Marathi | व्हरच्युअल म्हणजे काय?

Concern meaning in Marathi । कन्सर्न म्हणजे काय?

Marvelous meaning in Marathi | मारवेलेस म्हणजे काय?

Navigator Meaning In Marathi | नेव्हिगेटर म्हणजे काय?

Gold digger meaning in Marathi | गोल्ड डिग्गेर म्हणजे काय?

Haze meaning in Marathi | Haze weather म्हणजे काय?

Gan Gan Ganat Bote meaning in Marathi Ι गण गण गणात बोते याचा अर्थ काय?